X

Teme

Medijska pismenost

Enotni trg, ki prinaša koristi za podjetja in potrošnike

Evropska komisija je objavila informacije o enotnem trgu, ki je tudi del nove industrijske strategije. Enotni trg je Izboljšal je blaginjo in priložnosti za evropske državljane in podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP). Delujoč enotni trg spodbuja konkurenco in trgovino, povečuje učinkovitost, izboljšuje kakovost in pomaga zniževati cene. Enotni trg evropskim podjetjem pomaga tudi pri konkuriranju na svetovnih trgih. S poglobitvijo in krepitvijo enotnega trga bo Evropa postala še privlačnejša za mednarodne trgovinske partnerje, na mednarodnem prizorišču pa bo EU pridobila dodaten vzvod.

Evropska komisija želi z novo industrijsko strategijo zagotoviti, da evropska podjetja še naprej dosegajo svoje cilje in se uspešno spopadajo s svetovno konkurenco. Evropa je že od nekdaj dom industrije. Skozi čas je industrija dokazala, da je sposobna voditi spremembe. Zdaj, ko je Evropa na poti, da preide k podnebni nevtralnosti in prevzame vodilni položaj na digitalnem področju v nenehno spreminjajočem se svetu, bo morala industrija spet pokazati to sposobnost. Komisija je z novo industrijsko strategijo pripravljena storiti vse, kar je treba, da bi zagotovila, da bodo evropska podjetja še naprej sposobna uresničevati svoje ambicije in se spopadati z vse večjo svetovno konkurenco.

Trije dejavniki bodo spremenili našo industrijo, podprli naša mala in srednja podjetja (MSP) in zagotovili, da bo Evropa ostala trajnostna in konkurenčna:

- zeleni prehod na podlagi evropskega zelenega dogovora, ki je nova evropska strategija za rast

- digitalni prehod, ki industriji in MSP omogoča večjo proaktivnost, delavcem zagotavlja nove spretnosti ter spodbuja razogljičenje našega gospodarstva

- konkurenčnost na svetovni ravni, ki pomeni, da mora Evropa izkoristiti vpliv svojega enotnega trga za določitev globalnih standardov.


Nazaj na vse novice