X

Teme

Kako aktivno gledati televizijo in filme z otrokom, starim od 6 do 9 let?

Kako aktivno gledati televizijo in filme z otrokom, starim od 6 do 9 let?

Pri starosti 6 ali 7 let otroci začno razumeti, da imajo ljudje različne poglede. Pri starosti 8 ali 9 let začnejo odkrivati, da imajo ljudje »notranje življenje« oziroma da oseba lahko misli eno, dela pa drugo. Te razvojne spremembe omogočajo, da otrok začne razmišljati o televiziji in drugih oblikah pripovedovanja zgodb na nove načine. Namesto pasivnega sedenja pred televizijskim...
Kako aktivno gledati televizijo in filme z otrokom, starim od 9 do 12 let?

Kako aktivno gledati televizijo in filme z otrokom, starim od 9 do 12 let?

Najbolj uporabno orodje za poznavanje televizije, ki ga lahko posredujete otroku pred puberteto, je moč vprašanj. Pomagajte mu razumeti, da so televizijske programe naredili posamezni ljudje in zato ne predstavljajo objektivne resnice. Nek oglaševalec bi lahko za predvajanje oglasov izbral televizijske nadaljevanke, da bi spodbudil prodajo svojega izdelka; režiser bi lahko izbral določen...
Kako aktivno gledati televizijo in filme z mladostnikom?

Kako aktivno gledati televizijo in filme z mladostnikom?

Spremenite mladostnika iz neaktivnega nepoznavalca v aktivnega poznavalca medijev tako, da ga naučite, kakšne so značilnosti medijev. Tako bo ugotovil, da ne obstaja samo en »pravilen« način razumevanja zgodbe ali podob. Spoznal bo, da medijska sporočila sprejemamo v edinstvenem skupku življenjskih izkušenj. Naučite ga, da življenje v medijsko nasičenem svetu pomeni, da se mora...
O nasilju v medijih

O nasilju v medijih

Uporaba multimedijskih naprav, med drugim tudi gledanje televizije, na otroke vpliva na različne načine. Nekatere teh učinkov je stroka prepoznala za škodljive. Ne gre zgolj za nekritično uporabo naprav in konzumiranje predvajanih vsebin, ki lahko pripomorejo k odtujitvi v realnem življenju, izven miljeja navidezne resničnosti. Raziskave in podatki kažejo, da so otroci, ki redno in zavzeto...
Nasilje v medijih – kaj o tem pravi slovenska zakonodaja?

Nasilje v medijih – kaj o tem pravi slovenska zakonodaja?

Spoznanja o škodljivih učinkih prikazovanja nasilja v medijih se zrcalijo tudi v slovenskem pravnem redu, ki ureja medijsko področje. Zaščita otrok in mladoletnikov glede predvajanja vsebin, ki bi lahko škodovale razvoju otrok in mladoletnikov, tudi takih s prikazovanjem nasilja, je natančneje urejena v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAVMS). Iz njega izhaja tudi Splošni akt o...
Prva4950515253545557