X

Teme

Otroci in mediji

Raziskava mediji in osnovnošolski otroci v Sloveniji

Raziskovalci Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici so na spletnem portalu Medijska pismenost, ki je tudi partner projekta MiPI, objavili poročilo izsledkov letošnje raziskave »MEDIJI IN OSNOVNOŠOLCI (1. – 6. RAZRED) V SLOVENIJI«, s katero spremljajo stanje in trende medijske pismenosti v različnih segmentih družbe.

otrok v postelji z računalnikom

Podatke so v letošnjem letu zbirali po vzoru raziskave Mediji in osnovnošolci v Sloveniji iz leta 2016 (Rek, Milanovski Brumat (2016)). Odgovore so podajali starši otrok, primerjava med študijama iz leta 2016 in 2023 pa je lahko koristen kažipot za oblikovanje politik medijskega opismenjevanja in ozaveščanja splošne javnosti.

In kateri so ključni izsledki letošnje raziskave?

Računalnik ali tablico ima v lastni uporabi 37,96 % otrok od 1. do 6. razreda osnovne šole, napravo z dostopom do spleta ima v lastni uporabi 52,88 % otrok, aktivni pametni telefon v lastni uporabi pa 43,60 % otrok od 1. do 6. razreda osnovne šole.

Otroci od 1. do 6. razreda osnovne šole so na običajen dan največ časa izpostavljeni televiziji, ki jo za gledanje televizijskega programa, video vsebin ali igranje iger uporabljajo v povprečju približno eno uro (61,71 minut) dnevno. Mobilni telefon za vse namene uporabljajo v povprečju 36,88 minut dnevno.

Kot zanimivost naj dodamo, da otroci od 1. do 6. razreda osnovne šole berejo knjige v povprečju 26,66 minut dnevno, manj časa pa namenijo branju revij, časopisov in ostalih tiskanih medijev, in sicer v povprečju 14,93 minut dnevno.

Vsaj en lasten profil na kateremkoli družbenem omrežju ima 17,57 % otrok od 1. do 6. razreda osnovne šole. Svoje ime in priimek ima na spletu (na primer na družbenem omrežju ali na spletni strani) objavljeno 11,62 % otrok od 1. do 6. razreda osnovne šole, vsaj eno fotografijo sebe z imenom in priimkom 5,42 % otrok te starosti, svoj »selfie« 5,73 % otrok, fotografije/videe drugih, ki počno nekaj nenavadnega, zabavnega pa 4,38 % otrok. Slike sebe v provokativni pozi ima na spletu (na primer na družbenem omrežju ali na spletni strani) objavljene 0,62 % otrok od 1. do 6. razreda osnovne šole.

Starši v kontekstu omejevanja dostopa do medijskih vsebin najpogosteje omejujejo programe z goloto in spolnimi vsebinami. Starši v kontekstu omejevanja dostopa do medijskih vsebin najmanj pogosto dovoljujejo uporabo brez prisotnosti odraslega. Glede izbranih aktivnosti vzorca v kontekstu medijske vzgoje se respondenti s svojimi otroki najpogosteje pogovarjajo o neprimernih medijskih vsebinah, ki jih ti vidijo v medijih, ali o njihovem objavljanju informacij na spletu.

69,83 % staršev je seznanjenih s smernicami o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih, vendar pa starši vzorca za starost svojih otrok v povprečju ocenjujejo, da bi morala povprečna omejitev dnevne izpostavljenosti zaslonom zanje znašati celo manj od maksimalne priporočljive izpostavljenosti po teh smernicah. A raziskava kaže, da povprečne ocene respondentov glede dejanske povprečne dnevne izpostavljenosti njihovih otrok zaslonom različnim medijem (televizijskih, računalniških, tabličnih, telefonskih) po zbranih podatkih te vrednosti očitno presegajo.

Starši vzorca najbolj soglašajo s trditvama, da imajo mediji negativen vpliv na razpoloženje otrok in negativen vpliv na zdravje otrok.

Podrobnosti o raziskavi najdete na tej povezavi.


Nazaj na vse novice