X

Teme

Otroci in mediji

Koliko in kako gledati televizijo in njej podobne vsebine?

Koliko in kako gledati televizijo in njej podobne vsebine?

Vsaka časovna določitev gledanja televizije je zelo poenostavljena, saj bolj kot količina časa vpliv določajo drugi dejavniki, na primer vsebina programa, osebnost gledalca, socialni, kulturni in situacijski dejavniki. Zato naj časovne omejitve služijo le kot vodilo pri premisleku o dolžini gledanja televizije. Elektronski mediji, tj. televizija, video in računalniki, lahko otroku »ukradejo« veliko časa. Večina strokovnjakov priporoča naslednje časovne omejitve gledanja televizije:

 • otroci, mlajši od dveh let: nič ali zelo malo časa, recimo 15 minut;
 • predšolski otroci: uro (programov, narejenih za njihovo starost) na dan je veliko;
 • otroci, starejši od 7 let: ura in pol do dve uri dnevno je veliko.

Odzivi otrok na televizijske vsebine so različni. Ponavljajoče se izkušnje lahko postanejo vzorci, ki se snujejo v zgodnjem otroštvu in okrepijo v adolescenci. Te izkušnje vplivajo na mišljenje, govorjenje, reševanje problemov, pozornost in razumevanje z drugimi. Čeprav lahko televizijske, video in računalniške vsebine otrokom omogočijo številne razvedrilne izkušnje, ne smete pozabiti, kaj otroci potrebujejo v določeni starosti za zdrav razvoj. Potrebujejo čas za ustvarjanje močnih vezi z resničnimi osebami in čas za igro. Dlje ko otroci gledajo televizijo, manj časa jim ostaja za igro, druženje in šport, ki so pomembni za njihov razvoj in zdravje. Otroci potrebujejo vajo za »aktivno učenje« govorjenja, pisanja in mišljenja. Televizija zadržuje otrokovo pozornost, vendar ni nujno, da ga tudi napeljuje k »aktivnemu učenju« – to počno druge dejavnosti, kot sta na primer branje in igranje. Otroci imajo lahko po gledanju televizijskih oddaj hitrega tempa tudi težave pri nalogah, ki zahtevajo več časa, na primer pri branju tiska ali igranju s sestavljankami. Na to, kako otrok razmišlja o sebi (ali se počuti resnično zadovoljnega s seboj ali pa je nesrečen), lahko vplivajo priljubljeni televizijski liki, ki jih občuduje. Otrokovih idej o tem, kaj je dobro in vredno truda, kako se obnašati in čemu pripisovati vrednost, ne oblikujete samo vi in ljudje iz otrokove bližine, temveč tudi slavni ljudje in liki, ki jih vidi na zaslonu.

Pri spremljanju televizije in vsebin na pametnih napravah upoštevajte naslednja priporočila:

 • otroku dajte dober zgled: otrokove navade gledanja televizije so lahko odsev vaših;
 • imejte nadzor nad televizijo in ne obratno;
 • otrok naj nima televizijskega sprejemnika v svoji sobi;
 • majhni otroci naj gledajo televizijo le v vaši družbi;
 • izberite oddaje in prižgite sprejemnik le takrat, ko ga dejansko gledate (naj televizija ne bo zvočna kulisa);
 • zbrane oddaje posnemite, da jih boste lahko predvajali, ko vam bo najbolj ustrezalo;
 • spodbujajte otroke, da se po gledanju oddaje z vami pogovorijo o svojih občutkih;
 • igrajte se igrico »opazi trike in prevare« v televizijskih oglasih;
 • naj bo gledanje televizije le ena od številnih dejavnosti vašega otroka.

Preberite tudi nasvete za aktivno gledanje s predšolskimi otroki, šolarji prve triade, šolarji druge triade in mladostniki.

Povzeto iz Priporočil za varno uporabo avdiovizualnih medijskih vsebin


Nazaj na vse novice