X

Teme

Varnost na internetu

Zaskrbljujoča Švedska raziskava o deljenju golih fotografij med otroki

Spletno OKO poroča, da je švedska podružnica organizacije za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem (ECPAT) izvedla raziskavo o izpostavljenosti otrok kaznivim dejanjem spolne narave na spletu.

Sodelovalo je prek 12.000 otrok, ki so prek družabnih omrežij Snapchat in Instagram odgovarjali na vprašanja in delili svoje izkušnje. Poročilo razkriva, da je skoraj polovica, kar 48 odstotkov sodelujočih otrok, že posredovalo svoje gole fotografije drugim osebam. Večina je to storila v dobri veri in z občutkom pozitivne izkušnje, dejanje pa so opisali kot del raziskovanja svoje seksualnosti, krepitve odnosa in ustvarjanja intimnosti s posamezniki, ki so jim bili všeč.

Hkrati je 88 odstotkov sodelujočih deklic in 53 odstotkov dečkov že prejelo neželene gole fotografije druge osebe. Slaba polovica deklic in 13 odstotkov dečkov pa je prejelo grožnje, da se bodo njihove gole fotografije razširile po spletu. Eden od petih otrok je poročal, da so drugi dejansko delili njegove gole fotografije. 57 odstotkov deklic in 21 odstotkov dečkov je prejelo celo denarno ponudbo, da bi delili svoje gole fotografije.

Raziskava razkriva, da je napačno stereotipno razmišljanje, da so najpogostejši storilci kaznivih dejanj odrasli moški, saj so sodeč po tej zadnji raziskavi to njihovi vrstniki. To so lahko sošolci žrtve, starejši vrstniki, partnerji ali nekdanji partnerji. Najpogosteje otroka osebno poznajo, mu grozijo ali ga izsiljujejo. Številni otroci so opisovali, da drugim otrokom veliko težje rečejo ‘ne’ kot pa odraslim osebam, še zlasti, če so sicer s temi otroki v dobrih odnosih. 

Poročilo znova poudarja  odgovornost odraslih, da otroke podpirajo in informirajo s preventivnimi ukrepi in jim tako preprečijo sprejemanje odločitev, ki jih ne želijo sprejeti. Grožnje in izsiljevanje pa je kljub nelagodju in morebitnemu občutku sramu treba prijaviti policiji.


Nazaj na vse novice