X

Teme

Varnost na internetu

Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede odgovornosti za premijske storitve

Na seji 1. septembra 2021 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije obravnavalo revizijo vezano na odločitev Upravnega  sodišča o odločbi AKOS v zvezi z zadevo »Halo Kupon-Vinjeta po polovični ceni«.

V tej zadevi je AKOS v postopku reševanja uporabniškega spora odločil, da je operater dolžan uporabniku strošek klica na številko 090 odpisati. AKOS se je oprl na določbo 2. odstavka 146. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Ta določa, da v primeru zlorabe, ki jo storijo tretje osebe in za katero uporabniku ni mogoče očitati krivde,  stroške elektronskih komunikacijskih storitev prevzamejo operaterji.  

Slikovni material: https://www.tigermobiles.com/

Za odločitev je bila potrebna jasna opredelitev pojma »elektronska komunikacijska storitev«.

Sodišče je zaključilo, da se pojem »elektronske komunikacijske storitve« nanaša le na prenos signalov po elektronskih komunikacijskih omrežjih, ne pa tudi na vsebino, ki se s tako komunikacijo prenaša (sporoča). Za konkretni primer to pomeni, da elektronska komunikacijska storitev obsega le prenos sporočil v tehničnem smislu, ne zajema pa tega, kar se sporoča. Ponujanje različnih klicnih storitev preko premijskih številk 090 (kot so npr. različna svetovanja, vedeževanja in podobno) tako po oceni sodišča ne sodi med elektronske komunikacijske storitve. 

Posledično je po presoji sodišča treba tudi 2. odstavek 146. člena ZEKom-1 razlagati na način, da je odgovornost operaterja omejena le na komunikacijske storitev v tehničnem smislu. Operater tako ni avtomatično odgovoren za zlorabo (npr. goljufijo), zgolj zato, ker je bila ta storjena preko njegovega omrežja.  

Sodba oži dosedanji domet 2. odstavka 146. člena ZEKom-1, kar bo pri nadaljnjem odločanju AKOS upošteval. Uporabnike storitev zato opozarjamo naj bodo še posebej previdni pri uporabi premijskih storitve (kot so npr.  klici na številke 090, premijska SMS sporočila), saj bodo v primeru, če bodo žrtev zlorabe, stroške prisiljeni nositi sami, zato je za varovanje svojih pravic oz. dobrobiti ključna uporabnikova ozaveščenost in previdnost.

Hkrati priporočamo ogled že pred časom objavljenega prispeva Previdno pri telefonskem sodelovanju v televizijskih zabavnih kvizih, ki ravno tako opozarja uporabnike storitev, v tem primeru televizijskih, na previdnost pri nasedanju na mamljive ponudbe, predvajane znotraj programskih vsebin.


Nazaj na vse novice