X

Teme

Varnost na internetu

Pričetek uporabe Uredbe (EU) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

V mesecu januarju 2020 se je pričela uporabljati Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2017/2394), ki nadgrajuje sistem čezmejnega varstva potrošnikov znotraj EU. Gre za evropsko uredbo, ki je neposredno uporabljiva v vseh državah članicah.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (dalje: Agencija) tako na nekaterih področjih svojega delovanja kot so npr. elektronske komunikacije in avdiovizualne medijske storitve prevzema naloge pristojnega organa (ang. Competent Authority) za zaščito potrošnikov.

Poglavitna novost je sodelovanje v CPC mreži, ki omogoča učinkovitejši pregon nepoštenih poslovnih praks, ki izvirajo od trgovca iz ene države članice, škodujejo pa potrošnikom v več državah članicah EU. Pristojni organi si bodo tako preko mehanizma medsebojne pomoči lahko izmenjavali informacije in dokumente, vzajemno izvajali izvršilne ukrepe ter po potrebi sprožili usklajeno akcijo zoper razširjene kršitve znotraj EU. Poleg tega uredba prinaša tudi nekatera nova pooblastila, kot sta na primer  poskusni nakup (ang. mistery shopping) ali sprejem zavez o prenehanju kršitve.

Uredba (EU) 2017/2394 se prične uporabljati s 17. januarjem 2020. Trenutno je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v pripravi Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o sodelovanju med nacionalnimi organi, pristojnimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, ki bo podrobneje opredelil naloge in pristojnosti organov Republike Slovenije na tem področju.

Več o tem si lahko preberete na spletnih straneh Evropske Komisjie:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-regulation_en


Nazaj na vse novice