X

Teme

Varnost na internetu

Kaj so spolne zlorabe otrok in mladostnikov na spletu?

V torek, 25. 5. 2021, je bil na TV SLO 1 predvajan češko-slovaški izobraževalni dokumentarni film Ujete v medmrežju, ki prikazuje družbeni eksperiment, v katerem se je v zgolj 10 dneh na lažne profile 12-letnic, ustvarjene na različnih družbenih omrežjih, odzvalo 2458 spolnih plenilcev. Dokumentarni film, ki je posebej prilagojen ozaveščanju gledalcev nad 12 let, je bil pospremljen s pogovorno oddajo o spolnih zlorabah otrok in mladostnikov na spletu. Obe oddaji si lahko še en mesec ogledate na spodnjih povezavah:

Ujete v medmrežju  

Moje mnenje Otroci v spletu zlorab

ženska se drži za glavo

V dokumentarnem filmu je spolno nasilje, ki so ga prek spleta doživljale protagonistke, opremljeno s številnimi nasveti in napotki za mladostnike. Pomembno sporočilo dokumentarnega filma je, da lahko z ozaveščenostjo in poznavanjem pasti, ki nam pretijo na spletu, večino neljubih ali nevarnih in zelo travmatičnih dogodkov preprečimo, prav tako pa je izjemno pomembno, da se znamo pravilno odzvati in poiskati pomoč, ko se z zlorabo srečamo.

Kako prepoznam e-zlorabo in kako ukrepam?

Na prijavni točki Spletno oko, ki slovenskim uporabnikom interneta omogoča tudi anonimno prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu, so na voljo številni nasveti, pa tudi razlage izrazov, ki bi jih starši in drugi odrasli morali poznati, se z mladostniki o njih pogovoriti, jih usmeriti k varni uporabi spleta in družbenih omrežij ter jim pomagati, da se bodo znali zaščititi pred morebitnimi nevarnostmi ali poiskati pomoč. Ena izmed ključnih nalog odraslih pri preprečevanju e-zlorab je namreč prav vzpostavljanje zaupanja in prepoznavanje opozorilnih znakov, saj žrtve o svojih izkušnjah težko spregovorijo. Pomembno je, da otroci in mladostniki vedo, da se lahko obrnejo na odraslo osebo, ki jim bo verjela, jim pomagala in jih zaščitila.

V nadaljevanju besedila na kratko povzemamo različne oblike e-zlorab otrok in mladostnikov, več pa lahko preberete na priloženih povezavah in v priročniku, ki ga je pripravilo Spletno oko.

Seksting običajno opredelimo kot izdelavo, izmenjavo in pošiljanje seksualno eksplicitnih fotografij, videoposnetkov in besedil prek mobilnih naprav ali interneta. Njegova posebnost je, da so v izdelavo in pošiljanje teh posnetkov v prevladujoči meri vključeni mladostniki. Izdelava teh posnetkov običajno vključuje uporabo pametnih telefonov, njihova izmenjava pa poteka prek MMS-sporočanja in različnih aplikacij za pošiljanje fotografij oz. posnetkov ter družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Snapchat). Seksting postane zaskrbljujoč, ko se posnetek razširi med več ljudi, kot je bilo sprva namenjeno; takrat so lahko posledice za vpletene mladostnike zelo hude. Včasih lahko seksting preide tudi v dejanja, ki so kazniva. Mladostniki morajo biti seznanjeni s škodljivimi dejanji, ki lahko izhajajo iz običajnega sekstinga, saj bodo le tako dovolj previdni pri pošiljanju svojih intimnih posnetkov.

Več o sekstingu in kako ukrepati preberite na: https://www.spletno-oko.si/e-zlorabe/seksting

Izsiljevanje z intimnimi posnetki, poznano tudi pod izrazom »sextortion«, je relativno nov pojav spolnega izkoriščanja, ki se v glavnem dogaja na spletu in se poslužuje predvsem nefizičnih oblik izsiljevanja. Izsiljevanje z intimnimi posnetki se lahko zgodi odraslim ali mladoletnim osebam. O izsiljevanju mladoletnih oseb z intimnimi posnetki govorimo, ko nekdo otroku ali mladostniku zagrozi, da bo razširil njegove intimne posnetke, če mu ne priskrbi še več intimnih posnetkov, denarja ali spolnih uslug. Če do izsiljevanja pride, je pomembno, da takoj prekinemo komunikacijo z izsiljevalcem, shranimo vse dokaze groženj in izsiljevanja ter podatke o izsiljevalcu, se nekomu zaupamo in izsiljevanje prijavimo policiji. Poskrbeti je treba tudi, da se posnetki čimprej umaknejo s spleta.

Več o nevarnostih in kako ukrepati, če se ujamete v past izsiljevalcev, preberite na: https://www.spletno-oko.si/e-zlorabe/izsiljevanje-z-intimnimi-posnetki

Spletni grooming, pri nas poznan tudi kot navezovanje stikov za spolne namene z uporabo tehnologije, je vedenje storilca, katerega namen je približati se otroku (mladoletni osebi, mlajši od petnajst let) prek spleta in pridobiti njeno zaupanje. Storilec poskuša skozi proces spoznavanja zmanjšati zadržke otroka do spolnih aktivnosti in povečati radovednost za spolnost. Najpogostejši cilj spletnega groominga je srečanje z otrokom v živo, ki mu sledi spolna aktivnost, sicer pa je lahko cilj tudi izdelava posnetkov spolne narave, ki vključujejo otroka. Če obstaja sum spletnega groominga nad osebo, mlajšo od 15 let, je treba dejanje takoj prijaviti na najbližjo policijsko postajo. Pomembno je tudi, da žrtev pogovorov s storilcem ne izbriše, ampak naredi posnetke zaslona celotne komunikacije, saj bo komunikacija med storilcem in žrtvijo pomemben dokaz v preiskovalnem postopku.

Več preberite na: https://www.spletno-oko.si/e-zlorabe/spletni-grooming

Posnetek spolne zlorabe otroka je video, slikovna ali tekstovna upodobitev ali predstavljanje spolnega izkoriščanja otrok, osredotočena na otrokovo spolno vedenje ali otrokove spolne organe. Trgovanje s posnetki spolnih zlorab otrok je na internetu v zadnjih letih med najbolj razširjenimi, rastočimi in dobičkonosnimi dejavnostmi. Vedno več aktivnosti se zato tako na nacionalnem, kot tudi na evropskem in svetovnem nivoju usmerja v preprečevanje tovrstne kriminalitete na eni strani ter prepoznavanje žrtev na drugi strani. S tovrstnimi aktivnostmi, tj. z identifikacijo žrtev in odstranjevanjem oziroma onemogočanjem dostopa do spornih posnetkov, na katerih se žrtev pojavlja, se tako zmanjšujejo možnosti ponovne viktimizacije žrtve (re-viktimizacija), hkrati pa se poveča možnost zaščite žrtve in prijetje storilca.

Če na spletu naletite na posnetke otrok, za katere domnevate, da bi lahko bili kaznivi, jih prijavite na www.spletno-oko.si ali policiji. Prav tako je treba prijaviti, če sumite, da ima nekdo na svojih napravah shranjene posnetke spolnih zlorab otrok.

Več preberite na: https://www.spletno-oko.si/e-zlorabe/posnetki-spolnih-zlorab-otrok

Pri pripravi članka je bilo uporabljeno gradivo: https://www.spletno-oko.si/


Nazaj na vse novice