X

Teme

Otroci in mediji

Unescove smernice za urejanje digitalnih platform

Da so družbeni mediji in velike spletne platforme korenito preoblikovali naš svet, je že dolgo jasno skorajda vsakomur. Potem, ko je bilo to področje dolga leta popolnoma neregulirano, različne mednarodne institucije in organizacije ena za drugo spoznavajo, da je vpliv teh podjetij na družbeno realnost enostavno prevelik, da bi bil prepuščen zgolj svojim lastnih pravilom. Oblikovanju svojih smernic za urejanje digitalnih platform se intenzivno posveča tudi Unesco. Osnutek smernic je objavljen na Unescovi spletni strani, do 27. 6. 2023 pa poteka javno posvetovanje.

Unesco poudarja, da je pomembno oblikovati internet, ki mu bomo lahko zaupali. Družbena omrežja in spletne platforme so človeštvu prinesli veliko dobrega, ljudem so omogočili dostop do informacij, komunikacijo ter ustvarjanje in preoblikovanje sveta, vendar pa se po drugi strani prek njih širijo dezinformacije, sovražni govor in teorije zarot, ki sejejo nezaupanje, ustvarjajo zmedo in včasih spodkopavajo institucije, ki so potrebne za mirno sobivanje. Smernice, ki nastajajo pod okriljem Unesca, tako poskušajo poiskati ravnotežje med obema vidikoma ter nuditi podporo regulatorjem, vladam, zakonodajnim organom in podjetjem pri obravnavanju vsebin, ki potencialno škodujejo človekovim pravicam in demokraciji, hkrati pa ščititi svobodo izražanja ter zagotavljati dostop do točnih in zanesljivih informacij.

Smernice se osredotočajo na strukture in procese, ki jih digitalne platforme potrebujejo za obravnavo vsebin, ki lahko škodujejo demokraciji in človekovim pravicam, poseben poudarek pa je dan tudi zagotavljanju enake obravnave med regijami in jeziki v smislu moderiranja in avtomatiziranih procesov. Osnutek smernic tudi poziva h krepitvi neodvisnosti in preglednosti regulativnih sistemov.

Načela, ki jih uveljavljajo smernice, so:

- Platforme naj izvajajo potrebno skrbnost glede človekovih pravic.

- Platforme bi se morale držati mednarodnih standardov človekovih pravic.

- Platforme naj delujejo pregledno in transparentno.

- Platforme naj opolnomočijo svoje uporabnike in jim omogočijo dostop do informacij in orodij.

- Platforme so odgovorne relevantnim deležnikom, obstaja naj neodvisen nadzor.

Svojo podporo smernicam za regulacijo platform družbenih medijev so izrazila tudi omrežja regulatorjev, med njimi Erga, katere članica je tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS.

Vir: UNESCO


Nazaj na vse novice