X

Teme

Otroci in mediji

MiPi sklenil še dva dogovora o sodelovanju za promocijo medijske pismenosti

Portal za medijsko in informacijsko pismenost MiPi v svojih vrstah pozdravlja dva nova partnerja. To sta Andragoški center Slovenije in Andragoško društvo Slovenije. Gre za nadaljevanje prizadevanj Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki upravlja portal MiPi, v smeri iskanja sinergij z organi in institucijami, ki s svojim delom prispevajo tudi h krepitvi znanj in kompetenc, ki so pomembne za medijsko pismenega posameznika. Cilj, ki ga zasleduje agencija, je tako vključiti v proces vseživljenjskega medijskega opismenjevanja različne deležnike, ki lahko z relevantnimi temami dosežejo posameznike vseh starosti, zanimanj in družbene vključenosti.

Foto: Freepik

Portal MiPi se tako z novima partnerjema pomembno obrača k starejšim končnim uporabnikom. Sodelovanje pomeni priložnost za povezovanje pri skupnih projektih za promocijo medijske pismenosti, namenjenih različnim ožjim demografskim skupinam, za katere na portalu MiPi tudi sicer pripravljamo različne vsebine. Za še večji vpliv vsebin pa je bistvenega pomena prav sodelovanje s partnerji, ki so strokovnjaki posredovanja informacij in znanj na svojem področju, namenjenih specifičnim demografskim skupinam uporabnikov.

Oba nova partnerja si s številnimi programi in pobudami ter svojim delom nasploh prizadevata za krepitev kulture vseživljenjskosti učenja ter tako pomembno prispevata k pravičnemu, dostopnemu in kakovostnemu izobraževanju in učenju vseh odraslih prebivalcev Slovenije. Njuna vizija temelji na raziskovalnem in razvojnem delu ter uveljavljanju vseživljenjskosti učenja na vseh področjih, s čimer pomembno prispevata k opolnomočenju odrasle splošne javnosti za ustvarjalno in varno delovanje v skupnosti ter osmišljeno življenje in delo.

Med pomembnejša področja vseživljenjskega učenja prav zagotovo sodi tudi krepitev kompetenc medijske pismenosti. Zaradi neprestanega razvoja novih medijskih in komunikacijskih tehnologij je namreč ključno iskati vedno nove pristope k medijskemu opismenjevanju, zlasti v neformalnem in priložnostnem učenju. Medijsko opismenjevanje je proces vseživljenjskega učenja, zato so ključnega pomena vsakršne priložnosti za pridobivanje spretnosti, potrebnih za razumevanje zelo zapletenega medijskega komunikacijskega okolja in delovanja v njem.

Ker biti medijsko pismen, ne pomeni priti na cilj, pač pa njegovo vseživljenjsko zasledovanje – z nikoli končanim procesom učenja, branja in raziskovanja. Zato: Beri MiPi in vedel boš več.

Na portalu MiPi pobrskajte za že objavljenimi vsebinami, ki sta jih pripravila naša partnerja, kot recimo na temo umetne inteligence ali pa infodemije oziroma pomembnosti izbire kakovostnih vsebin.


Nazaj na vse novice