X

Teme

Otroci in mediji

Izključitev prijatelja iz spletnega socialnega kroga je nasilje

Med otroki in mladostniki zelo pogosta oblika spletnega nasilja, ki ima lahko resne posledice na otrokovo življenje na drugi strani zaslona. Pomembno je preventivno ozaveščanje mladih o posledicah te oblike spletnega nasilja ter spodbujanje občutka empatije do sočloveka.

»XY removed you from group«, »You have been blocked«, »You are not friend with this person anymore« – znano? Sodobni spletni način družbene izolacije posameznika, ki ga je prinesla naraščajoča uporaba družabnih omrežij in aplikacij za skupinsko komuniciranje, je precej pogosta oblika medvrstniškega obračunavanja med mladimi. Ti namreč predstavljajo eno največjih skupin uporabnikov spletnih orodij, kot so WhatsApp, Viber, Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook Messenger, Discord.

fantek in punčka

Tam namreč mladi preživijo veliko svojega prostega časa. Izključitev prijatelja na spletu predstavlja družbeno izključitev posameznika, njegovo osamitev, tako na spletu, pogosto pa sledi tudi izolacija v resničnem življenju. Ko posameznik blokira prijatelja na spletu, gre za dejanje družbene zavrnitve. Pogosto se povzročitelj niti ne zaveda, da utegne njegovo dejanje močno vplivati na splošno psihofizično počutje zavrnjenega prijatelja. V nekaterih primerih pa gre lahko tudi za jasno namero vplivati na psihično stanje izključenega prijatelja, ga kaznovati in prizadeti. Izključena oseba pogosto trpi posledice spletne izključitve tudi v resničnem življenju.

Vsak človek čuti potrebo po pripadanju. Gre za naravno človekovo potrebo po pripadanju družbeni skupini, v kateri lahko osmisli svoje bistvo in se v interakciji z drugim človekom udejanji kot razmišljujoče bitje. Ker so se naše aktivnosti v obdobju razmaha spletnega okolja v veliki meri prenesle prav tja, je razumljivo, da to interakcijo zdaj iščemo tam. Vrednote prijateljstva pa so se posledično močno predrugačile. To še prav posebej velja za otroke in mladostnike, ki jim je takšna oblika medčloveške komunikacije in digitalnega prijateljevanja povsem naravna, saj so bili vanjo rojeni. Zato razumljivo v njihovem svetu igra še kako pomembno vlogo.

 

Tudi spletna socialna izolacija je oblika nasilja, ki lahko posameznika močno prizadene

Različne oblike spletnega nasilja med mladimi so bile v zadnjih letih predmet številnih raziskav in obravnav. Oblika spletnega nasilja, o kateri ni toliko govora, pa je zato v svetu otrok in mladostnikov še kako prisotna in pomembna, je izključitev prijatelja iz socialnih krogov na družabnih omrežjih in v aplikacijah za skupinsko komuniciranje.

Pri tej obliki spletnega nasilja gre za izključitev otroka iz družbene skupine, ki ji sicer v resničnem življenju pogosto tudi pripada. Danes se pogosto sicer povsem normalni procesi medvrstniškega izključevanja iz realnega okolja selijo na splet. Tam pa praviloma dosežejo viralne razsežnosti ter so tako za izključenega otroka pogosto lahko tudi še bistveno bolj travmatični, kot če bi se dogajali v omejenem krogu šolskega hodnika. Takšna izključitev vpliva na otrokovo samozavest, ki se ob izključitvi pogosto počuti slabo, prizadeto in osamljeno.

Spodbujanje skupinskega sovraštva do posameznika, tako da se ga izključi iz spletne skupine, kjer se sicer nahaja večina njegovih prijateljev, predstavlja obliko spletnega nasilja.

 

Ali veš, da …

Je spletno nasilje vsaka zlonamerna in ponavljajoča se uporaba informacij ter komunikacijske tehnologije z namenom, da bi drugemu škodoval, ga ponižal, dražil, zasmehoval, grozil oziroma ga na katerikoli drug način prizadel.

To lahko storiš na način:

 1. spodbujanja skupinskega sovraštva
 2. anonimnih sporočil
 3. deljenja posnetkov brez privolitve
 4. sovražnega govora ali žaljenja (razširjanje nasilnih in žaljivih komentarjev)
 5. spodbujanja nasilnih napadov na zasebnost (javno objavljanje osebnih podatkov, prevzem identitete žrtve, vdor na zasebno elektronsko mesto, kot je elektronska pošta, profil na družabnem omrežju, spletna učilnica, sestanek)
 6. >ustvarjanja spletnih mest, ki vsebujejo besedila ali slike na račun norčevanja iz druge osebe
 7. zalezovanja, nadlegovanja, izsiljevanja (prek neposrednega sporočanja, elektronske pošte)
 8. spolnega zapeljevanja ali nadlegovanja

 

Na kakšen način vzpodbujati empatijo?

Z izključitvijo posameznika iz skupine na spletu, z namenom, da bi ga prizadeli, kažemo na naš nespoštljiv odnos do drugega. Zato je pomembno, da se vsi skupaj zavedamo, da je spoštovanje drugega človeka, tako kot velja v resničnem svetu, pomembno tudi v virtualnem svetu. Med obema svetovoma so sicer razlike precejšnje, a tako ne bi smelo biti.  

Pred izključitvijo prijatelja so morda lahko v pomoč naslednja vprašanja:

 1. Kako bi se počutil sam, če ne bi bil del skupine?
 2. Ali sem že kdaj izključil iz skupine koga, ki je v njej želel sodelovati?
 3. Zakaj sem to naredil?
 4. Kako sem se ob tem počutil?
 5. Sem pomislil, kako se počuti oseba na drugi strani?

 

Kaj svetovati otroku, ko ga prijatelj na spletu blokira?

Povsem razumljivo je, da otroka izključitev iz skupine prijateljev prvi hip zelo vznemiri, pri tem se verjetno počuti žalostno, prizadeto in osamljeno, morda celo jezno. Gre za povsem normalno reakcijo, ki nikakor še ni razlog za skrb. Morda je dobro, da otrok zadevo za začetek prediha ter morda tudi preveri, ali ne gre za pomoto oziroma tiči razlog izključitve kje drugje.

Sledi odločitev glede nadaljnjega ukrepanja. Ena izmed možnosti, ki jo ima na voljo, je zagotovo soočenje s prijateljem v resničnem svetu. Preden pa zahteva odgovore, ne bo odveč, če še enkrat preveri svojo komunikacijo v skupini in ali ni mogoče sam storil kaj takega, kar bi lahko prijatelja, ki ga je blokiral, užalilo oziroma prizadelo. Na tem mestu je vsekakor dobrodošel premislek in pogovor o otrokovem lastnem obnašanju na spletu.

Če je morda izključitev posledica spora, ne bo odveč počakati, da se čustva poležejo. To velja še posebej v primerih, ko je isti prijatelj otroka v podobni situaciji že blokiral. Ne glede na to, kako prizadet je otrok, je na mestu nasvet, da maščevanje nikoli ni dobra izbira. Zato naj otroka ne zanese in naj ne postopa tako kot prijatelj pred njim.  

Otrok lahko poskusi tudi priti nazaj v skupino. Če je otrok pripravljen, pa je morda to tudi priložnost za razmislek, ali je takšen prijatelj prav zares vreden njegovega prijateljstva. Morda ima sedaj celo priložnost, da razmisli, ali mu je takšen način druženja sploh povšeči.

Nenazadnje pa ne bo odveč zavedanje, da gre za dejanje prijatelja, na katerega otrok pogosto niti ne more vplivati. Čeprav vas otrok morda ne bo takoj razumel ali to ne bo niti poskušal, je dobro, da ga opomnite, da takšno blokiranje prijatelja pove več o prijatelju, ki ga je blokiral, kot o njem samem.

 

Viri:

https://www.medijskapismenost.hr/iskljucivanje-drugih-iz-grupa-na-drustvenim-mrezama-i-aplikacijama-za-dopisivanje/?fbclid=IwAR2vBINNaSAlNQQ4tig407ilM48VZtHPTKTZC57oVBOTsy_rl9Zrf4KTIxw


Nazaj na vse novice