X

Teme

Medijska pismenost

Zatemnjevanje televizijskih programov v času večjih športnih dogodkov

Ob večjih športnih dogodkih se številni gledalci, ki bi si te dogodke želeli ogledati na tujih TV programih, soočijo z zatemnjevanjem teh programov. Športne dogodke, vsaj pri njihovih strastnih ljubiteljih, pogosto spremljajo tudi močna čustva, zato lahko zatemnitve ob spremljanju najljubših tekem povzročijo precej slabe volje. V nadaljevanju lahko preberete nekaj informacij o zatemnjevanju TV programov in razlogih zanj. Povezano je namreč z zakupljenimi pravicami do prenosa posamezne programske vsebine in je v celoti v domeni ponudnika avdiovizualne medijske storitve, ki takšno vsebino posreduje prek svojega medija. Zaradi narave zakupa pravic te prakse ni mogoče preprečiti.

moški pred ekranom

Zatemnitev tujega programa v programski shemi operaterja običajno zahteva oziroma ima pravico zahtevati zakupnik avtorskih pravice do prenosa posamezne programske vsebine na določenem geografskem območju (npr. na območju Slovenije). V večini primerov gre za večje športne dogodke, občasno tudi za filme oziroma serije. Zakupniki avtorskih pravic za območje Slovenije so običajno slovenski izdajatelji TV programov, ki zakupljene vsebine prenašajo na svojih TV programih.

Izdajatelj TV programa mora pravico do prenosa določenega športnega dogodka, ki lahko vključuje prenose dogodkov, pa tudi posnetke in studijske oddaje, kupiti na trgu, kjer za nakup tekmuje z drugimi interesenti. Cena pravice je odvisna predvsem od tega, za kako velik športni dogodek gre in koliko potencialnih gledalcev ima. Prodajalci pravice na trgu prodajajo pod zelo različnimi pogoji, od npr. celotnega paketa tekem do posamičnih tekem.

Od obsega nakupa pravice je tudi odvisno, kako bo zakupnik avtorskih pravic uveljavil svoje pravice na trgu, za katerega je pravice kupil. Pravice se praviloma prodajajo za posamezno geografsko območje (npr. država, regija), na katerem zakupnik avtorske pravice za prenos dogodka lahko uveljavlja. Če ima imetnik zakupljene pravice za prenos športnega dogodka na določenem geografskem območju, to pomeni, da ima ekskluzivno pravico, da lahko samo on ta dogodek prenaša v svojem programu (ali programih), od operaterjev oziroma ponudnikov storitev TV programov pa zahteva zatemnjevanje vseh drugih (praviloma tujih) TV programov, ki prenašajo taisti dogodek v drugi državi oziroma imajo pravice za prenašanje tega dogodka v drugi državi.

Kakšna je zahteva imetnika avtorske pravice za prenos športnega dogodka do operaterja ali ponudnika storitev televizije za zatemnjevanje, je torej v celoti odvisna od imetnika pravice – ali bo zahteval zatemnitev samo določenega tujega programa, ali bo zahteval zatemnitev samo ene določene tekme in podobno. Zahteva imetnika pravice je odvisna od pravice oziroma mora biti skladna s pravico, ki jo je zakupil.

Če gledalec, ki živi blizu meje z drugo državo, spremlja tuj TV program, ki prenaša določen športni dogodek prek prizemne radiodifuzije (prek strešne antene), pa za ta dogodek izdajatelj programa nima avtorskih pravic za prenašanje dogodka v Sloveniji, za njegovo zatemnitev ni odgovoren noben slovenski operater, saj se signal razširja preko meje neposredno (po zraku) iz druge države.


Nazaj na vse novice