X

Teme

Medijska pismenost

Stoletje informiranja, zabave in izobraževanja - 13. februar je svetovni dan radia

Vsako leto 13. februarja obeležujemo svetovni dan radia. Letošnji osvetljuje izjemno preteklost tega medija, njegov pomen v sedanjosti, pa tudi njegovo dinamično prihodnost in razvoj v drugem stoletju njegovega obstoja.

Radijski medij nedvomno velja za velik dosežek, ki je skozi zgodovino pustil neizbrisen pečat in odigral pomembno vlogo pri informiranju, širjenju znanja, povezovanju ljudi, pa tudi pri njihovi zabavi in sprostitvi. Kljub naglemu tehnološkemu razvoju in številnim kanalom informiranja in zabave, ki si dandanes prizadevajo pritegniti pozornost javnosti, ohranja svojo relevantnost in že vrsto generacij ostaja najenostavneje dostopen medij za vse dele družbe. Po ocenah Unesca bo leta 2024 približno polovica svetovnega prebivalstva vsak mesec poslušala prizemni in spletni radio, veliko več kot katerikoli drug zvočni format.

Radio je sopotnik ob naših vsakodnevnih opravkih ter naša družba in sogovornik v trenutkih, ko smo sami, najsi bo to na poti ali v nočnem času. Njegov glas prav zares seže v vsako vas, njegova odlika pa je tudi izjemno hitro odzivanje na aktualne ali izredne dogodke, kar drugi mediji le stežka dosežejo. Je eden redkih medijev, ki ažurno poroča tudi o dogodkih iz lokalnega okolja in s tem gradi lokalno skupnost. Uporabna vrednost radia pride zaradi njegove razmeroma brezplačne, lahko dostopne in prenosne narave še posebej do izraza, ko drugi informacijski kanali odpovedo ali pa so težje dostopni. V nujnih primerih in izpadih električne energije, ki jih povzročijo naravne nesreče ali človek, je radio pogosto edini vir informiranja, kar smo ob naravnih nesrečah spoznali tudi v Sloveniji.

Radio igra pomembno vlogo pri ohranjanju demokratičnih vrednot v družbi. Zaradi njegove razširjenosti in brezplačnosti lahko doseže in vključi vse segmente prebivalstva, tudi tiste, ki so digitalno manj vešči ali pa težje dostopajo do drugih verodostojnih vsebin, kot je denimo plačljivi tisk in njegove spletne različice. S prilagojenimi formati in vsebinami za raznolike skupine poslušalcev lahko na način, ki jim je blizu in razumljiv, posreduje preverjene informacije in vpliva na javno razpravo, krepi povezanost in občutek skupnosti, spodbuja državljansko udejstvovanje, s predstavljanjem raznolikih mnenj krepi kritično mišljenje ter daje glas skupinam, ki so manj slišane ali prezrte. Čeprav podatki raziskave Eurobarometer kažejo, da je televizija v Sloveniji najpomembnejši medij za obveščanje, ljudje radi poslušajo radio in mu tudi zaupajo. Radio v Sloveniji med vsemi mediji najpogosteje spremlja 38 % anketirancev.

Seveda pa tudi radio ni povsem odporen na tehnološki razvoj in inovacije, ki v zadnjih letih naglo spreminjajo medijsko krajino in navade občinstev. Razmah in priljubljenost družbenih omrežij, na katera se skupaj z občinstvi premikajo oglaševalci, močno vplivata na prihodke tradicionalnih medijev, tudi radia. Poleg tega poslušalske navade novih generacij, ki so vajene vsebin na zahtevo, predstavljajo izziv, ki zahteva stalno prilagajanje, zlasti vključevanje radia v nove digitalne platforme. Da bi radio (p)ostal aktualen tudi za mlajše poslušalce in jim zagotavljal dostop do kakovostnih, preverjenih in zanesljivih informacij, mora ves čas slediti trendom in se nenehno razvijati. Ob poplavi vsebin, do katerih vsakodnevno dostopamo in katerih vir ni vedno znan ali pa je vprašljiv, je ohranitev radia, kot tudi drugih tradicionalnih medijev, ki zagotavljajo uredniško oblikovane in verodostojne vsebine, še kako pomembna.

Razlogov, da vsaj enkrat na leto slavimo radio in njegovo posebno vlogo, je torej več kot dovolj. Tega se zaveda tudi Unesco, ki je svetovni dan radia razglasil leta 2011 z namenom spodbujanja medijskega pluralizma in raznolikosti, naslednje leto pa ga je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela kot mednarodni dan Združenih narodov. 13. februar je tako postal svetovni dan radia. Od takrat svetovna radijska skupnost na ta dan obeležuje pomembnost, doseg in vsestranskost tega edinstvenega medija.

Ob svetovnem dnevu radia 2024 se lahko radijske postaje prek Unescovega zemljevida v živo povežejo s kolegi po vsem svetu. Na spletni strani Unesca so na voljo tudi zvočna gradiva in ideje za praznovanje svetovnega dneva radia 2024.


Nazaj na vse novice