X

Teme

Medijska pismenost

Reci ne sovražnemu govoru!

MiPi-jev podlistek s konkretnimi priporočili, kako lahko to storim.

Foto: Freepik

Sovražni govor je danes prisoten vsepovsod. Z njim se srečamo v vsakdanjem življenju, še posebej pa smo mu izpostavljeni pri uporabi spletnih platform in družbenih omrežij. Prav sodobne digitalne storitve so omogočile, da si posameznik pod t. i. plaščem anonimnosti privošči več, kot bi si sicer, torej biti tudi še posebej žaljiv, krut in sovražen do drugega. Sam pojav sovražnega govora, to je govora, ki posega v pravico drugega na podlagi njegove osebne okoliščine, pa danes vse prevečkrat predstavlja jedro problema, namesto da bi o takšnem govoru obstajal najširši družbeni konsenz o še sprejemljivem načinu izražanja, ki spoštuje temeljno pravico drugega – biti človek. To je govor, ki temelji na enakopravni obravnavi vseh pripadnikov družbe, ki v sebi nosi idejo strpne družbe, v kateri je kultura dialoga ena njenih najpomembnejših vrednot.

Med MiPi-jevimi publikacijami poiščite zloženko Pomisli, preden izrečeš in poteptaš druge, kjer izveste več o tem, kako ukrepati ob prepoznanem sovražnem govoru na televiziji, pa tudi to, kaj je sovražni govor. 
 

 

Jaz in sovražni govor – kako lahko prispevam k svetu brez sovražnega govora

  1. Ne ustvarjam!

Začnem pri sebi, sem odgovoren in nisem izvor sovražnega govora – tako v vsakdanjem življenju kot na spletu.

  1. Ne delim!

Zavedam se, da širiti sovražni govor ni prav, pa čeprav ga nisem sam ustvaril. Na ta način namreč tudi sam postanem njegov glas, ki prizadene žrtev. Z njegovo delitvijo pa lahko zaidem tudi v težave.

  1. Blokiram!

Osebe, ki širijo sovražni govor, lahko na družbenih omrežjih blokiram.

  1. Prijavim!

Še posebej v digitalnem svetu je pomembno, da kot uporabnik reagiram na kršitve. Sovražni govor predstavlja kršitev splošnih pogojev uporabe večine spletnih platform, zato lahko takšen govor vedno anonimno prijavim prek orodij, ki jih morajo zagotavljati spletne platforme. V primeru resnejših kršitev podam prijavo pristojnim organizacijam, policiji oziroma državnemu tožilstvu. V primeru, da sem žrtev diskriminacije, se lahko po pomoč obrnem na Zagovornika načela enakosti RS ali na Varuha človekovih pravic.

  1. Soočim se!

Če to zmorem, se na sovražni govor odzovem in ga obsodim. To storim mirno in na spoštljiv način, moj namen je pokazati, da se z vsebino ne strinjam ter pri tem svojo izjavo podkrepim z nasprotnimi dejstvi, ki slonijo na zanesljivih virih. Tako lahko tudi sam prispevam k boljšemu (spletnemu) okolju za vse.

  1. Upiram se, tako da širim prijazen in spoštljiv govor!

Negujem vrednote empatije in sočutja. Vedno se poskušam postaviti v položaj drugega, se poistovetiti z njegovimi čustvi in si predstavljati, kako bi si sam želel biti obravnavan v njegovi koži. S prijaznim in spoštljivim govorom ter širjenjem idej o strpnosti, enakosti in enakopravnosti prispevam k razmerju različnih oblik govora ter vsebin, tako v vsakdanjem življenju in še posebej na spletu.

Preberite tudi nekaj osnovnih priporočil, kako lahko vsak izmed nas prispeva k prijetnejšemu spletnemu okolju za vse, ki jih je pripravil naš partner Logout.

 


Nazaj na vse novice