X

Teme

Medijska pismenost

Operater je spremenil pogoje paketa iz pogodbe, kaj pa zdaj?

Ali veste, kako lahko ravnate, če operater spremeni pogoje iz pogodbe za vaš paket za telefon, televizijo ali splet? Ali lahko v takem primeru prekinete pogodbo? Kako bo s stroški v primeru odstopa od pogodbe in kako z opremo? Kaj pa, če bo operater zaračunal nekaj, s čimer se ne strinjate? Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je zbrala odgovore ta vprašanja.

odstop od pogodbe

Znano je, da mora operater v primeru enostranske spremembe pogojev, kot je denimo cena naročniškega paketa ali količina zakupljenih enot, določenih v naročniški pogodbi, obvestiti naročnike najmanj 30 dni pred nameravano uveljavitvijo sprememb, tako določa zakonodaja.
 

In kako lahko ravnate, če se s tako enostransko spremembo ne strinjate. V 60 dneh ob obvestila operaterja lahko odstopite od pogodbe. In kakšni so lahko v tem primeru vaši stroški? Če boste izkoristili možnost odstopa od pogodbe zaradi spremembe pogodbenih pogojev, vam ni treba plačati dodatnih stroškov. Med te stroške na primer sodijo:

  • enkraten strošek prekinitve naročniškega razmerja,
  • strošek zapiranja uporabniškega računa,
  • strošek izklopa storitev,
  • pogodbene kazni,
  • zneski prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil.

Sem pa ne sodijo vaše neplačane pretekle obveznosti ter obveznosti za tekoče obračunsko obdobje, kar so mesečna naročnina in plačila ostalih storitev, ki ste jih imeli naročene v zadnjem mesecu.

Kaj pa oprema?

Kako je v primeru prekinitve pogodbe s terminalsko opremo, torej z daljinskimi upravljalci in drugo elektronsko opremo, ki ste jo ob sklenitvi paketa prejeli po znižani ceni v zameno za vezavo? Tako opremo lahko obdržite, če ste jo prejeli po akcijski ceni, pa vam bo operater zanjo zaračunal nadomestilo. Kadar končni uporabnik obdrži terminalsko opremo v paketu, ki velja ob sklenitvi pogodbe, to ne sme presegati njene vrednosti po načelu časovne porazdelitve, izračunane na podlagi vrednosti ob sklenitvi pogodbe ali preostalega dela plačil za storitev do izteka vezave.  Lahko pa se odločite, da terminalsko opremo vrnete v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, a ob upoštevanju njene normalne rabe. V takem primeru naročnik plača uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, izvajalec storitev pa mu vrne kupnino.

Obvestilo operaterju o odstopu

Naročnik mora v primeru odstopa od naročniške pogodbe zaradi spremembe pogodbenih pogojev operaterja opozoriti, da odstopa od naročniške pogodbe ravno iz tega razloga. Ker gre za odstop od pogodbe, je smiselno preveriti, na kakšen način operater zahteva, da je tak odstop oddan. V primeru, da naročniška pogodba oziroma splošni pogoji poslovanja določajo, da mora biti sprememba naročniškega razmerja oziroma odstop podan pisno, mora naročnik to upoštevati, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da odpoved ni veljavna.
Poleg tega ne zadostuje, da za prekinitev naročniške pogodbe pooblastite novega operaterja, saj ni nujno, da bo ta vašega operaterja seznanil z razlogom za odstop od pogodbe.  V takem primeru priporočamo, da naročnik (tudi) sam obvesti operaterja, ki je spremenil pogodbene pogoje, da uveljavlja odstopno upravičenje zaradi spremembe pogodbenih pogojev.

Kdaj na agencijo?

Kaj lahko storite, če operater zaračuna strošek, s katerim se ne strinjate? V 15 dneh od dneva, ko ste denimo dobili račun, to najprej reklamirajte pri svojem operaterju. Če ta v 15 dneh po vložitvi ugovora ni ugodil, lahko v 15 dneh po prejemu odločitve operaterja vložite predlog za rešitev spora na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Več o postopku pred agencijo najdete tudi na povezavi. Vse o tem, kakšne so vaše pravice in obveznosti v primeru spremembe pogodbenih pogojev, pa je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije zbrala in objavila v brošuri.


Nazaj na vse novice