X

Teme

Medijska pismenost

Kinodvor postal novi partner portala MiPi

Portal za medijsko in informacijsko pismenost MiPi nadaljuje s širjenjem mreže partnerjev. Tako je v teh dneh podpisal dogovor o sodelovanju s Kinodvorom. Gre za nadaljevanje prizadevanj Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS pri iskanju sinergij z organi in institucijami, ki delujejo na širšem področju njenih siceršnjih regulatornih pristojnosti, s svojim delom pa pomembno prispevajo tudi k uresničevanju siceršnjih regulatornih ciljev agencije.

Foto: Freepik

Čeprav agencija nima neposrednih regulatornih pristojnosti na področju kinematografije, pa sodelovanje med njenim portalom MiPi in Kinodvorom prepoznava kot izredno pomembno iz več razlogov. Prvi je zagotovo ta, da gre za ponudnika kakovostnih in raznolikih avdiovizualnih vsebin za vse starostne skupine, kot tudi pomembnega akterja na področju filmske vzgoje, ki pomembno prispeva k skrbi za filmsko kulturo pri nas. MiPi želi tudi na ta način javnost ozaveščati o pomenu izbire kakovostnih vsebin, nenazadnje pa tudi tako prispevati k siceršnjemu regulatornemu cilju – promociji slovenskih in evropskih avdiovizualnih del, ki jih pogosto najdemo na sporedu našega novega partnerja.

Že poznaš Gledoskop?

Gre za sistem za razvrščanje in označevanje programskih vsebin na televiziji. Starše, otroke, vzgojitelje in druge opozarja, da vsebina vsebuje prizore, ki so lahko za določeno starostno skupino gledalcev škodljivi. V ta namen uporablja znake, ki vsebujejo starostna priporočila:

-        vodstvo staršev,

-        12 let,

-        15 let,

-        18 let,

-        poleg njih pa tudi slikovne simbole, s katerimi pojasni razlog za starostno priporočilo, kot so: nasilje, strah, spolnost, diskriminacija, zloraba drog oziroma alkohola ter neprimeren jezik. 

MiPi in Kinodvor bosta poleg vsega naštetega v prihodnosti zagotovo skupne interese prednostno zasledovala na področju filmske vzgoje, predvsem kar zadeva promocijo kakovostnih avdiovizualnih vsebin za najmlajše, pri čemer imajo izredno pomembno vlogo tako starši kot vzgojno-izobraževalne institucije. Novi partner portala MiPi namreč na tem področju izvaja posebne programe, kot je na primer Kinobalon, v okviru katerega so najmlajšim gledalcem na voljo številni kakovostni filmi, poleg tega pa tudi številne delavnice in gradiva za starše in učitelje. MiPi bo v sodelovanju z novim partnerjem posamezne vsebine, relevantne tudi širše za bralce MiPi-ja, redno objavljal na svojem portalu. Poiščite jih med priporočili.

Kinodvor je tudi član Art kino mreže Slovenije, veliko njihovih filmov pa si lahko ogledate tudi na zahtevo preko spleta.


Nazaj na vse novice