X

Teme

Medijska pismenost

Kakšen je digitalni vsakdan šolarjev v Sloveniji

infografika digitalni vsakdan

Pametni telefon, televizijo in računalnik, slovenski šolarji večinoma uporabljajo od 1 do 3 ure dnevno. Dobra četrtina osnovnošolskih otrok pa od 3 do 5 ur dnevno. To je pokazala raziskava o rabah tehnologij in medijskih preferencah osnovnošolcev od 7. do 9. razreda in dijakov srednjih šol od 1. do 4. razreda. za prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji, ki je vključila skupaj več kot 3000 sodelujočih šolajočih se mladih in so jo izvedli na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, financirala pa jo je ARRS. 

V raziskavo so bili zajeti mladi med 12. in 19. letom starosti. Ugotovili so, da je slovenskih osnovnošolcev, ki bi pametni telefon uporabljali več kot 5 ur dnevno, slaba petina oziroma 18 %.  Med vsemi osnovnošolci jih je le 18 odgovorilo, da  uporabljajo pametnega telefona. Razlog? Polovica jih je odgovorila, da ga ne potrebujejo, tretjina, da ga ne smejo uporabljati. Le en udeleženec je povedal, da ga nima, ker si ga ne more privoščiti.

Slovenski dijaki so na pametnem telefonu večinoma od 3 do 5 ur na dan

Časovna vpetost v rabo pametnega telefona je med srednješolci še večja! Večina, 43 %, ga uporablja od 3 do 5 ur na dan, dobra četrtina, 27 %, pa kar od 5 do 10 ur dnevno.

Pametni telefon dnevno uporabljajo praktično vsi dijaki (98 %), računalnik občutno manj (59 %), televizijo pa dnevno spremlja samo še tretjina dijakov.

Ugotovitve kažejo, da so naprave v družinah dijakov najpogosteje dovoljene med sproščanjem, ob gledanju televizije in pred spanjem.  Srednješolci tako v večini poročajo, da lahko uporabljajo naprave med učenjem (55 %), branjem (45 %) in ko imajo obiske oziroma se družijo (44 %). Edina omejitev, ki velja za večino dijakov, je prepoved uporabe tehnologij med jedjo, to je navedlo 55 % vprašanih mladih.

Raziskava je med drugim merila časovno obremenjenost mladih z različnimi napravami in medijskimi vsebinami, omejevanje in usmerjanje rabe v družinah osnovnošolcev, katere vsebine mladi najraje spremljajo, ipd. Med osnovnošolci se je sicer kot najbolj priljubljeno omrežje izkazal Snapchat, pri dijakih pa je po priljubljenosti na prvem mestu Instagram. Poleg omenjenih med najbolj všečne platforme sodijo še TikTok, YouTube, Discord in Pinterest.

Rezultate o dostopu in rabi tehnologij, prevladujočih medijskih praksah in izbiri vsebin, pravilih uporabe tehnologij doma in v šolah ter digitalni pismenosti, raziskovalci prikazujejo glede na vzorec udeležencev, s poudarkom na morebitnih razlikah po spolu in/ali tipu šolanja. Spletna raziskava, je bila izvedena med marcem in junijem 2022 in predstavlja le del ugotovitev znanstvenega raziskovalnega projekta Medijski repertoarji mladih, ki vsakdanje življenje mladostnikov obravnava skozi perspektivo medijskih študij in poglobljeno raziskuje vlogo sodobnih tehnologij v življenju mladostnikov.

Predstavitve izsledkov se je nedavno udeležil tudi MiPi. Rezultati in celotno poročilo o opravljeni raziskavi so objavljeni tu.

grafika z različnimi ikonami


Nazaj na vse novice