X

Teme

Medijska pismenost

Kaj lahko storijo države, da bi prebivalcem vseh starosti omogočile krmarjenje v sodobnem okolju s poplavo novic?

»Medijska pismenost še nikoli ni bila tako pomembna, kot je danes. To je ključna spretnost za vse državljane, ne glede na starost, saj jim omogoča, da sodelujejo v bolj odprti in informirani demokratični razpravi«. To je uvodno pojasnilo Evropske komisije (EK) ob objavi smernic za medijsko pismenosti, namenjene državam članicam. 

ilustracija, ki prikazuje dve osebi, ki gledata v veliko tablo

Da je medijska pismenosti vse bolj pomembna, se zaveda tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki je že pred leti vzpostavila portal za ozaveščanje o medijski in tudi informacijski pismenosti in obojemu posveča veliko pozornosti s svojimi rednimi objavami, s povzetki analiz, študij, raziskav in člankov svojih partnerjev. Da izpostavimo, katere ukrepe predlaga zdaj še komisija, objavljamo pregled nedavno potrjenih smernic v Bruslju.

Medijska pismenosti ne bi smela biti omejena le na učenje o orodjih in tehnologijah, temveč bi morala biti namenjena temu, da se ljudem zagotovijo spretnosti kritičnega razmišljanja, ki jih potrebujejo, da bi lahko ustrezno presodili, analizirali in razlikovali med mnenji in dejstvi, so zapisali v EK. V smernicah, ki sledijo direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah, niso pa  zavezujoča, državam predlagajo, da vsaka 3 leta poročajo:

  • o zakonodajnih in drugih pravnih ukrepih, ki so jih vzpostavile ali jih načrtujejo za spodbujanje medijske pismenosti,
  • o organizacijskih ukrepih in ureditvah za izvajanje medijske pismenosti iz direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah,
  • o opisu in obsegu in časovnih okvirih javnih finančnih sredstev za spodbujanje medijske pismenosti,
  • o dejavnostih sodelovanja ali ozaveščanja  za spodbujanje medijske pismenosti v formalnem izobraževanju kot z vidika vseživljenjskega učenja
  • države, ki uporabljajo ali želijo uvesti ukrepe s kazalniki merjenja uspešnosti, lahko v poročilih EK opišejo tudi rezultate svojega dela.

Objavljene smernice bodo državam članicam v pomoč pri poročanju o ustreznih ukrepih, kot je predvideno v direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah. Ta od držav članic zahteva, da spodbujajo in sprejemajo ukrepe za razvoj medijske pismenosti ter o teh redno poročajo.


Nazaj na vse novice