X

Teme

Medijska pismenost

Jasno označeno oglaševanje potrošnika tudi obvešča

Mediji danes poleg informativnih, izobraževalnih in zabavnih vsebin vsebujejo tudi veliko oglasnih vsebin različnih oblik. Medijski uporabniki so tako dnevno izpostavljeni nagovarjanju oglaševalcev, ki jih obenem obveščajo o novostih na trgu in spodbujajo k nakupovanju. Oglaševanje bistveno vpliva na naše nakupovalne navade, vedenje in posameznikovo samopodobo ter njegovo dojemanje resničnosti.

oglasi

Posamezniku oglaševanje lahko pomaga pri sprejemanju nakupnih odločitev. Prav tako na drugi strani oglaševanje povečuje prihodke številnih podjetij, vpetih v oglaševalsko verigo, vzpodbuja gospodarski napredek okolja, v katerem ta delujejo, in prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest.

Na kulturnem področju oglaševanje prispeva k financiranju različnih bodisi izobraževalnih bodisi zabavnih in drugih vsebin, publikacij in programov. Številna dobrodelna društva lahko prav s pomočjo različnih oblik oglaševanja širijo svoja sporočila, obveščajo javnost o svojih dejavnostih, programih in akcijah. Tudi pri političnem oglaševanju lahko prepoznamo njegovo informativno vrednost, saj na ta način predstavniki lahko širijo svoje ideje, predstavljajo nove kandidate in prispevajo k obveščanju javnosti.  

Medijem oglaševanje predstavlja pomemben vir prihodkov za ustvarjanje lastne produkcije. Vendar morajo mediji pri tem upoštevati pravila in pogoje, ki določajo minimalni standard varovanja pravice javnosti do obveščenosti, tj. predvsem v smeri jasne prepoznavnosti oglaševalskih praks. Težava pa lahko nastopi, kadar so oglaševalska sporočila neprimerna in še posebej, kadar kot takšna nagovarjajo otroke in mladostnike. Več informacij o tem ponuja tudi članek, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://www.mipi.si/iskalnik/oglasevanje-otrokom-kaj-je-dovoljeno-in-kaj-ne.

Sicer je posebna pozornost medijske regulative na področju oglaševanja namenjena promocijskemu umeščanju izdelkov in absolutni prepovedi prikritega oglaševanja. Promocijsko umeščanje izdelkov lahko gledalci pogosto opazijo v filmih ali zabavnih televizijskih oddajah in pomeni, da je bil določen izdelek v vsebino umeščen proti plačilu. Takšna vsebina mora biti ustrezno označena, s čimer uporabnike seznanja tudi vsebina članka, na voljo na spletni povezavi: https://www.mipi.si/teme/medijska-pismenost/oglasevanje-znotraj-tv-vsebin-promocijsko-umescanje-izdelkov-in-storitev. Kot posebej problematično pa se kaže prikrito – neoznačeno – oglaševanje, zlasti v informativnih oziroma zabavnih vsebinah. Na ta način namreč lahko prihaja do nedopustnega zavajanja in manipulacij, saj uporabniki v posamezni vsebini le stežka prepoznajo razliko med prikritim oglasom in novinarskim prispevkom.


Nazaj na vse novice