X

Teme

Medijska pismenost

EAVI - nov partner pri projektu MiPi

Projektu MiPi se je s podpisom dogovora o sodelovanju pridružil nov partner, in sicer EAVI – Evropsko združenje za interese gledalcev, nepridobitno evropsko združenje s sedežem v Bruslju, ki se zavzema za medijsko opismenjevanje ter polno in aktivno državljanstvo.

EAVI logo

EAVI si prek opolnomočenja prebivalk in prebivalcev Evrope kot odgovornih uporabnikov medijev prizadeva za zdravo, demokratično in bolj povezano družbo ter podpira sprejemanje pobud, ki državljanom omogočajo sodelovanje v javnem življenju prek medijev. EAVI na evropski ravni aktivno zastopa interese državljanov prek sodelovanja z evropskimi institucijami, z raziskavami, projekti, usmerjenimi v medijsko pismenost, in pripravo spletnih vsebin, s posebnim poudarkom na izobraževanju mladih.  

Dogovori o sodelovanju agenciji in partnerjem omogočajo vzajemno izmenjavo spletnih vsebin ter promocijo spletnih portalov, s čimer si prizadevamo doseči čim širši krog ljudi in jih ozavestiti o pomenu kritične in premišljene uporabe medijskih vsebin in informacijskih tehnologij. Več o že sklenjenih partnerstvih lahko preberete tukaj.


Nazaj na vse novice