X

Teme

Medijska pismenost

Družbena omrežja imajo vpliv tudi na izbiro kariere pri dekletih

UNESCO v svojem novem poročilu opozarja, da čeprav digitalne tehnologije lahko izboljšajo poučevanje in učenje, prinašajo s seboj tudi tveganja, kot so vdor v zasebnost uporabnikov, odvračanje od učenja in spletno nasilje. Poročilo osvetljuje, kako družbena omrežja krepijo spolne stereotipe, kar negativno vpliva na dobro počutje, učenje in izbiro kariere pri dekletih.

UNESCO poročilo, 2024

Velik del družabnega življenja mladostnikov se odvija na družbenih omrežjih, kjer na osnovi algoritmov zasnovane platforme pogosto povečujejo izpostavljenost negativnim spolnim normam. Zato je ključno, da bi se pri oblikovanju spletnih platform upoštevala tudi etična vprašanja. Družbena omrežja ne bi smela omejevati žensk in deklet na vloge, ki omejujejo njihove izobraževalne in karierne ambicije.

Družbena omrežja negativno vplivajo na dobro počutje in krepijo spolne stereotipe

Poročilo z naslovom "Tehnologija po njenih pogojih" (angl. Technology on her terms) opozarja, da lahko algoritmično voden, slikovno usmerjen vsebinski material, še posebej na družbenih omrežjih, dekleta izpostavi vsebinam, ki segajo od spolnih vsebin do videoposnetkov, ki poveličujejo nezdrava vedenja ali nerealne telesne standarde. Ta izpostavljenost lahko še posebej negativno vpliva na dekletovo samopodobo in telesno podobo, kar posledično vpliva na njeno duševno zdravje in dobro počutje, ki sta ključnega pomena za akademski uspeh.

Poročilo navaja raziskavo Facebooka, v kateri je 32 % najstnic dejalo, da so se ob nezadovoljstvu s svojim telesom po uporabi Instagrama počutile še slabše. Poudarja tudi poslovni model TikToka, za katerega so značilni kratki, privlačni videoposnetki, ki spodbuja zasvojenost z njegovo uporabo. Model, ki temelji na takojšnjem zadovoljevanju potreb, lahko vpliva na sposobnost koncentracije in učne navade, zaradi česar je vzdrževanje pozornosti pri izobraževalnih in obšolskih nalogah bolj zahtevno.

Dekleta tudi trpijo zaradi spletnega nasilja bolj kot fantje. V povprečju je v državah OECD 12 % 15-letnih deklet poročalo, da so bile žrtev spletnega nasilja, medtem ko je ta delež pri fantih znašal 8 %. To stanje dodatno otežujejo naraščajoče vsebine s spolno tematiko, lažni posnetki, ki jih generira umetna inteligenca, in fotografije, ki prikazujejo spolnost in goloto, ter krožijo na spletu in v učilnicah. Študentke v več državah, intervjuvanih za poročilo, so povedale, da so bile izpostavljene slikam ali videoposnetkom, ki jih niso želele videti.

Rezultati kažejo na pomen večjih naložb v izobraževanje – vključno z medijsko in informacijsko pismenostjo – ter nujnost aktivnejše regulacije spletnih platform, v skladu z Unescovimi smernicami za upravljanje digitalnih platform, ki so bile objavljene novembra lani.

Negativni spolni stereotipi zmanjšujejo dekliške ambicije na področju STEM

Vsi ti elementi tvorijo začaran krog, v katerem so dekleta izpostavljena negativnim spolnim normam, ki jih okrepijo družbena omrežja. Hkrati pa so odvrnjena od študija znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (angl. STEM, Science, Technology, Engineering in Math), ki so tradicionalno moško usmerjena področja, ter prikrajšana za možnost oblikovanja orodij, ki še dodatno poudarjajo te stereotipe.

Po podatkih Unesca ženske predstavljajo le 35 % vseh diplomantov na področju STEM po svetu, kar se v zadnjih desetih letih ni spremenilo. Poročilo kaže, da trajni predsodki odvračajo ženske od kariere na področju STEM, kar na koncu vodi do pomanjkanja žensk v tehnološkem delovnem okolju.

Ženske zasedajo manj kot 25 % delovnih mest na področju znanosti, inženiringa, informacijske in komunikacijske tehnologije. Predstavljajo le 26 % zaposlenih na področju podatkov in umetne inteligence, 15 % v inženiringu in 12 % v računalništvu v oblaku po vodilnih svetovnih gospodarstvih. Le 17 % prijav patentov globalno vložijo ženske.

 

Dokazi kažejo, da digitalno preobrazbo vodijo moški. Čeprav ima 68 % držav politike za podporo izobraževanja na področju STEM, jih le polovica teh politik posebej podpira dekleta in ženske. Politike si zato morajo prizadevati za promocijo vzornikov, tudi na družbenih omrežjih, da bi spodbudili izbiro kariere v STEM med mladimi ženskami. Izboljšanje dostopa deklet do študija STEM je ključnega pomena za zagotovitev, da ženske sodelujejo pod enakimi pogoji v digitalni preobrazbi naših družb in podpirajo oblikovanje resnično vključujočih tehnologij.

MiPi najdete na spletni strani ter na spletnih platformah facebook-logo - SPOTeurope @PortalMiPi in #beri_mipi.


Nazaj na vse novice