X

Teme

Informacijska pismenost

Uporaba mobilnih storitev na mejnih območjih EU

Da bi se izognili nepredvidenim stroškom za mobilne storitve gostovanja izven EU, se končnim uporabnikom svetuje previdnost pri uporabi mobilnih storitev, predvsem in zlasti kadar se nahajajo v kateri izmed držav, ki meji na države izven EU (npr. Grčija, Španija) ali potujejo z ladjo, ki se sicer nahaja v teritorialnih vodah EU države (npr. Jadransko morje, Egejsko morje, Tirensko morje, Alboransko morje). Radijski valovi namreč ne poznajo meja in v primeru, da je naprava nastavljena na avtomatsko izbiro omrežja, se bo povezala v omrežje operaterja izven EU, če bo njegov signal močnejši. Podobno se dogaja na ladji, s to razliko, da običajno ladijski prevoznik ponuja svoje lastne mobilne storitve preko bazne postaje na ladji, ki je povezana s sateliti in tako storitev nudi za doplačilo. V takšnih primerih naj uporabniki izbiro mobilnega omrežja ne prepustijo napravi (avtomatska izbira), temveč naj si ročno nastavijo omrežje. V nekaterih primerih, kot je na primer potovanje z ladjo s kopnega do otoka, je celo bolje telefon začasno izklopiti oziroma ga preklopiti na letalski način ali zakupiti uporabo storitev po ceniku, ki ga ponuja ladijski prevoznik.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (agencija) je namreč že obravnavala pritožbo uporabnika, ki je po povratku iz Grčije prejel visok račun za mobilne storitve gostovanja izven EU, kljub temu, da ni zapustil območja EU. Uporabnik je imel v telefonu nastavljeno avtomatsko izbiro omrežja, le-ta pa se je povezal v omrežje operaterja izven EU, čigar signal je bil na območju, kjer se je nahajal, močnejši. Agencija zato pri potovanjih na mejnih območjih EU, pri uporabi mobilnih storitev svetuje dodatno previdnost.


Nazaj na vse novice