X

Teme

Informacijska pismenost

Univerzalna storitev omogoča dostop do interneta vsem prebivalcem Slovenije

Dostop do interneta je že dolgo časa ena od pomembnejših sestavin vsakdanjega življenja. Kako zelo pomemben je ta dostop, se je pokazalo v času epidemije Covid-19. Brez dostopa do interneta bi imele vse omejitve, ki so bile nujne za ohranitev zdravja, bistveno težje posledice tako za gospodarstvo, kot za vsakega posameznika, vključno z otroci, ki bi ostali brez šolanja na daljavo.

Čeprav je v mestih skoraj nemogoče najti nepremičnino, kjer dostop do interneta ni mogoč, v Sloveniji še vedno obstajajo območja, kjer je dostopnost interneta slabša, ali pa je celo ni. Uporabnikom, ki imajo stalno bivališče ali opravljajo dejavnost na območjih s slabšo dostopnostjo, je na voljo univerzalna storitev, ki predstavlja minimum telekomunikacijskih storitev, ki je dostopen vsem.

delovni prostor

Kaj obsega univerzalna storitev?

Univerzalna storitev obsega telefonijo in dostop do interneta s hitrostjo 4 Mbit/s k uporabniku in 512 kbit/s od uporabnika*. Obe storitvi sta vezani na fiksno lokacijo - naslov, na katerem ima upravičenec stalno prebivališče oziroma opravlja stalno dejavnost. Uporabnik lahko izbere obe storitvi ali pa samo dostop do interneta ali samo telefonijo. Univerzalna storitev je možna na celotnem ozemlju  Republike Slovenije.

V univerzalno storitev spada tudi dostop do telefonskega imenika, medtem ko mobilna telefonija, mobilni internet ter televizija niso del univerzalne storitve. Vse navedene storitve, ki sodijo v nabor univerzalne storitve (dostop do interneta in telefonija na fiksni lokaciji ter telefonski imenik), morajo biti ustrezno prilagojene za končne uporabnike invalide.

Kdo je upravičen do univerzalne storitve?

Do univerzalne storitve so upravičeni vsi končni uporabniki, ki na lokaciji stalnega prebivališča ne morejo dobiti podobne ali boljše storitve po dostopni ceni na trgu. V praksi to pomeni, da se pri nobenem operaterju ni mogoče naročiti na dostop do interneta in/ali telefonijo.

V okviru univerzalne storitve so tudi posebni ukrepi za končne uporabnike invalide. Te pravice obsegajo pravico do prilagojenih terminalov po nabavni ceni ter prilagojen dostop do telefonskega imenika. Končnim uporabnikom invalidom, ki nimajo zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje, pripadata tudi 50% popust na priključnino in 50% nižja mesečna naročnina.

Do univerzalne storitve niso upravičeni lastniki počitniških hiš ali drugih objektov, v katerih ne prebivajo stalno ali v njih ne opravljajo stalne dejavnosti.

Kakšen je postopek naročanja na univerzalno storitev

V primeru, da vam na vaše povpraševanje po običajni telekomunikacijski storitvi operaterji odgovorijo, da ni tehničnih možnosti, da bi vam zagotovili storitev, se lahko obrnete na Telekom Slovenije. Telekom Slovenije je po odločitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve določen za izvajalca univerzalne storitve in vam je dolžan zagotoviti univerzalno storitev, seveda pa vam lahko ponudi tudi boljšo storitev, če je to na vaši lokaciji mogoče. Telekom Slovenije mora priključitev izvesti na najbolj ekonomičen način, zato lahko izvede to storitev v katerikoli tehnologiji po lastni presoji (fiksni, mobilni modem zaklenjen na vašo lokacijo, satelit). Končni uporabnik v okviru univerzalne storitve nima pravice do izbire tehnologije. Telekom Slovenije nima pravice zahtevati vezave naročniškega razmerja.

Telekom je dolžan opraviti priključitev praviloma v 15 dneh od sklenitve pogodbe o naročniškem razmerju, skrajni rok pa je 30 dni, razen v primeru izrednih razmer.

Telekom Slovenije ni zavezan k ponujanju univerzalne storitve, če na lokaciji nimate stalnega prebivališča ali ne opravljate stalne dejavnosti, ravno tako vam lahko zavrne priključitev, če na lokaciji obstaja ponudba drugega ponudnika.

V primeru, da končni uporabnik ne plačuje računov, mu lahko Telekom Slovenije tudi preneha izvajati storitev.

Na koga se lahko obrnete v primeru težav pri izvedbi ali za dodatna pojasnila?

Izvajanje univerzalne storitve nadzoruje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, Stegne 7, Ljubljana, elektronska pošta info.box@akos-rs.si.

*POSODOBITEV: Agencija je ponovno izvedla postopek določanja izvajalcev univerzalne storitve in z odločbo določila, da priključitev na javno telefonsko omrežje in dostop do podatkovnih komunikacij (interneta) izvaja Telekom Slovenije d. d., storitev dostopa do imenika in imeniške službe pa TSmedia d.o.o. Obveznost izvajanja storitev se izteče 2. 12. 2024. Navedeni podjetji morata tudi izvajati ukrepe za končne uporabnike invalide, za druge ljudi s posebnimi potrebami in za ljudi z nizkimi dohodki. Izvajalec za javne telefonske govorilnice ni bil imenovan.
Agencija določa tudi prenosno hitrost primerno za funkcionalen dostop do interneta. Do 13. 4. 2021 je bila prenosna hitrost 4 Mbit/s k uporabniku in 512 kbit/s od uporabnika, od navedenega datuma dalje pa je prenosna hitrost 10 Mbit/s k uporabniku in 1 Mbit/s od uporabnika.


Nazaj na vse novice