X

Teme

Informacijska pismenost

Svetovni dnevi brez pametnega telefona

0d 6. do 8. februarja letos potekajo svetovni dnevi brez mobilnega telefona ali po novem svetovni dnevi brez pametnega telefona. Francoski pisatelj Phil Marso, ki je pred 21 leti vpeljal svetovne dneve brez mobilnega telefona, je namreč to poimenovanje letos posodobil, da bi ostali v koraku z razvojem mobilnih naprav. Poudarek letošnjih svetovnih dni brez pametnega telefona je na čezmerni uporabi aplikacij.

Današnji način življenja vse bolj pogojuje našo odvisnost od mobilnih oz. pametnih telefonov. Mnogi si življenja brez njih in njihovih aplikacij zelo težko predstavljajo. Mobilni telefoni tretje, četrte in pete generacije, ki so postali pametni telefoni, niso več le preproste naprave za klicanje in prejemanje klicev. Ponujajo nam vrsto funkcij in storitev, ki jih uporabljamo za delo ali zabavo.

Uporaba pametnih telefonov

Mobilni telefon je v 2020 v Sloveniji uporabljalo 97 odstotkov 16 – 74-letnikov, kar je 1 % več kot v letu 2019. Pametni telefon pa je uporabljalo 81 % uporabnikov mobilnih telefonov.

V kategoriji 16 – 74 let je 18 % uporabnikov takšnih, ki so v letu 2020 uporabljali mobilni telefon z osnovnimi funkcijami. Nekaj več je med temi uporabniki žensk, največji delež teh pa je starih 65 - 74 let (kar 53 %). Med učenci, dijaki in študenti je mobilne telefone z osnovnimi funkcijami uporabljal zgolj 1 % uporabnikov, med upokojenci pa jih je bilo 44 %.

S kakšnim namenom in v kolikšnih deležih so 16–74-letni uporabniki pametnih telefonov v Sloveniji uporabljali svoj pametni telefon v 2020? Odgovor prikazujejo spodnji podatki, v oklepajih pa je navedena sprememba v odstotnih točkah glede na leto 2019.

- internet 87 % (+ 3 %)

- e-pošta 82 % (+ 11 %)

- zemljevid oz. navigacija 69 % (+ 6 %)

- spletna družbena omrežja 64 % (+ 12 %)

- (video)telefoniranje s spletno kamero 54 % (+ 21 %)

Kako je na mobilne komunikacije vplivala epidemija Covid -19 spomladi 2020

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo število SMS-sporočil v 2. četrtletju 2020 skoraj za petino nižje (za 18 %) kot v 2. četrtletju 2019, število MMS-sporočil pa za več kot petino višje (za 22 %). Tudi količina prenosa podatkov je bila večja kot v istem četrtletju prejšnjega leta, in sicer kar za 50 odstotkov.

Vir: SURS – Svetovni dnevi brez mobilnega telefona


Nazaj na vse novice