X

Teme

Informacijska pismenost

Katera fiksna omrežja obstajajo in kateri ponudniki na njih ponujajo storitve

Ali ste vedeli, da lahko vsak uporabnik elektronskih komunikacij brez težav ugotovi, katera omrežja so mu na voljo in kateri ponudniki ponujajo storitve na teh omrežjih? To lahko naredi tako, da z Geoportalom AKOS za svoj naslov preveri, katero omrežje mu je na voljo, pri čemer si lahko pomaga z navodili, ki so bila objavljena na Portalu medijske in informacijske pismenosti »Geoportal AKOS: enostaven vpogled v podatke elektronskih komunikacij za vsakogar«. Nadalje lahko glede na razpoložljivo omrežje izbira vsaj med ponudniki storitev, ki so v spodnji tabeli:

Opomba: V tabeli so navedeni le večji lastniki omrežij in Odprtih širokopasovnih omrežij (OŠO) glede na podatke, ki jih je AKOS v okviru rednih zbiranj prejel od operaterjev.

Zakaj lahko na enem omrežju storitve ponuja več ponudnikov ?

Agencija v okviru svojih pristojnosti izvaja tudi predhodno oziroma t.i. »ex ante« regulacijo veleprodajnih trgov elektronskih komunikacij. Namen je vzpostavitev učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij z odpravo vstopnih ovir, tako da lahko končni uporabniki izbirajo med različnimi ponudniki storitev. Slednje se odraža v kakovostnih in cenejših maloprodajnih storitvah za končne uporabnike ter iskanju inovativnih rešitev ponudnikov, ki zagotavljajo nadaljnji razvoj trga.

V praksi to pomeni, da agencija oblikuje pravila za konkurenčno delovanje teh trgov in enakih možnosti za vse ponudnike, posledično pa to privede do več izbire in ponudbe za končne uporabnike na povezanih maloprodajnih trgih. Uporabo regulacije zasledimo pri posameznih trgih, ki imajo že v osnovi značilnosti monopolnega delovanja, kamor trg elektronskih komunikacij, zaradi zgodovinskega razvoja in ureditve telefonskega omrežja, nedvomno sodi.

Agencija skladno z veljavno zakonodajo analizira razmere na posameznih trgih elektronskih komunikacij in ugotavlja, ali na trgu obstaja operater s pomembno tržno moč, ki lahko deluje neodvisno od drugih ponudnikov storitev. V kolikor to ugotovi, naloži takšnemu operaterju sorazmerne ukrepe, ki omogočajo razvoj učinkovite konkurence na trgu. Na primer, na podlagi zadnjih analiz trgov dostopa do širokopasovnega omrežja je AKOS z regulatornimi odločbami v letu 2017 določil Telekom Slovenije za operaterja s pomembno tržno močjo na celotnem območju Republike Slovenije ter mu med drugim naložil obveznost operaterskega dostopa do omrežja in enakega obravnavanja. To v praksi pomeni, da mora Telekom Slovenije svoje omrežje pod enakimi pogoji zagotoviti tudi zainteresiranim konkurentom. Na širokopasovnem omrežju Telekoma Slovenije tako lahko končni uporabniki dostopajo tudi do storitev ostalih ponudnikov, ki zakupujejo dostop do tega omrežja.  Operaterji, ki nimajo svojega lastnega omrežja, lahko svoje storitve ponujajo končnim uporabnikom preko zakupa omrežja tudi vseh ostalih operaterjev z lastno infrastrukturo. Poseben status imajo odprta širokopasovna omrežja (OŠO), ki so grajena z javnimi sredstvi. Pogoj za pridobitev javnih sredstev je, da so ta omrežja načrtovana in grajena kot odprta komunikacijska omrežja, do katerih lahko pod enakimi pogoji dostopajo vsi operaterji. Tudi ta omrežja omogočajo gospodinjstvom možnost izbire različnih ponudnikov elektronskih komunikacij.

Lastniki omrežij elektronskih komunikacij lahko svoje omrežje pod komercialnimi pogoji ponudijo tudi ostalim ponudnikom storitev, a je slednje v Sloveniji trenutno bolj izjema kot pravilo. V Sloveniji sicer gradi omrežja s tovrstnim poslovnim modelom podjetje RuNe Slovenija.

Nekoliko enostavneje je pri mobilnih omrežjih, kjer trg veleprodajnega dostopa deluje komercialno, tako da vsi ponudniki mobilnih storitev ponujajo svoje storitve na celotnem območju Slovenije. Mobilni operaterji, ki imajo svojo infrastrukturo so A1, T-2, Telekom Slovenije in Telemach, pokritost s signalom po posameznih tehnologijah in operaterjih pa je prav tako prikazana na Geoportalu AKOS.


Nazaj na vse novice