X

Teme

Informacijska pismenost

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2020

Evropska komisija je objavila nov indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2020. Digitalno konkurenčnost so glede na lani izboljšale vse članice EU na vseh ključnih področjih, vendar pa je povezljivost, kot izhaja iz poročila, še vedno nezadostna za hitro rastoče potrebe. Slovenija je med osemindvajseterico članic napredovala za eno mesto in je tako s 16. mestom v skupini srednje uspešnih držav.

Slovenija je izboljšala svojo oceno v vseh petih kategorija, vendar pa je v razvrstitvi napredovala le v kategoriji integracije digitalne tehnologije in digitalnih javnih storitvah. V kategoriji človeškega kapitala se je ocena zvišala s 46,3 n 48,3 in je zdaj blizu povprečne ocene EU, ki znaša 49,3, vendar je Slovenija še vedno na 15. mestu v tej kategoriji. Tudi ocena pri uporabi interneta se je zvišala z 49,8 na 51,7, a Slovenija še vedno precej zaostaja za povprečno oceno EU, ki znaša 58,0. Boljšo oceno dosega Slovenija pri povezljivosti, kjer je izboljšala oceno iz 48,6 na 50,2, kar je celo boljše od povprečne ocene EU, ki znaša 50,1, vendar so boljše rezultate dosegle tudi ostale države, tako da je Slovenija pri povezljivosti celo nazadovala za nekaj mest v razvrstitvi. Je pa za eno mesto izboljšala uvrstitev v kategoriji integracije digitalne tehnologije, kjer je izboljšala oceno iz 39,1 na 40,9 in je sedaj že precej blizu povprečja EU, ki znaša 41,4. Velik napredek je Slovenija naredila pri oceni digitalnih javnih storitev, kjer je izboljšala oceno iz 64,5 na 70,8, kar je že blizu povprečne ocene EU, ki znaša 72,0. S tem je Slovenija uvrstitev tej kategoriji izboljšala za eno mesto.

Na spodnji sliki se vidijo rezultati za Slovenije v vseh petih kategorijah v primerjavi s povprečjem ocen vseh članic EU. Največ bo morala Slovenija  narediti na uporabi internetnih storitev. Znotraj te kategorije ima največ možnosti, da izboljša vrednost DESI indeksa na področju spletnega bančništva, uporabi video klicev, videa na zahtevo ter uporabi interneta med starejšo populacijo.

Gotovo je trenutna kriza zaradi COVID-19 pomembno vplivala na ključne družbene kazalnike o uporabi internetnih storitev pri državljanih. Izkazalo se je, da bo v prihodnje internetnim storitvam treba nameniti še večjo pozornost. Treba bo zagotoviti močnejšo in odpornejšo digitalno preobrazbo ter se bolj posvetiti zelo visokozmogljivim omrežjem in 5G, digitalnim spretnostim in znanjem, naprednim digitalnim tehnologijam za podjetja in digitalnim javnim storitvam.


Nazaj na vse novice