X

Teme

Informacijska pismenost

Državljani EU bodo v gostovanju še vedno uporabljali mobilne storitve po enakih cenah kot doma

Državljani EU bodo v gostovanju še vedno uporabljali mobilne storitve po enakih cenah kot doma

1. julija je začela veljati nova Uredba o gostovanju, ki za naslednjih 10 let nadomešča staro uredbo, ki je stopila v veljavo leta 2012 in katere sprememba je leta 2017 uporabnikom prinesla gostovanje po enakih cenah kot doma. Nova uredba prinaša še večje koristi za podjetja in državljane EU, ki bodo tako imeli še boljšo izkušnjo gostovanja. Tako bodo državljani EU deležni enako kakovostnih mobilnih storitev v gostovanju kot doma, prav tako pa se izboljšuje dostop do komunikacij v sili, uporabnikom v gostovanju pa bodo po novem zagotovljene še bolj pregledne informacije o storitvah, za katere se lahko zaračunajo dodatni stroški.

Nova uredba za naslednjih 10 let določa nižje veleprodajne cene gostovanja, ki se bodo v naslednjih petih letih znižale na 1 EUR za 1 GB prenosa podatkov.

Operaterji bodo morali svojim uporabnikom v gostovanju poslati tudi samodejno sporočilo, v katerem jih bodo obvestili o razpoložljivih alternativnih načinih za dostop do služb za pomoč v sili, npr. z besedilnim sporočilom ali aplikacijami v realnem času, kar je novost za vse tiste državljane EU, ki ne morejo opravljati govornih klicev.

Prav tako bodo morali operaterji svojim uporabnikom v gostovanju zagotavljati informacije o vrstah telefonskih številk, ki lahko povzročijo dodatne stroške, kadar do njih dostopajo iz tujine. Tako bo moral operater tudi o tem uporabnika obvestiti že ob prehodu meje v drugo državo EU, kakor tudi v sami pogodbi, ki jo ima sklenjeno z naročnikom.

Nova uredba prinaša tudi boljše informiranje uporabnikov mobilne telefonije, ki se povezujejo v neprizemna omrežja, do katerih lahko dostopajo npr. na ladjah ali letalih. Cene uporabe tovrstnih omrežij so lahko bistveno višje, o čemer pa mora po novem operater uporabnika obvestiti ob vsaki prijavi v tovrstno omrežje, uporabnik pa mora imeti tudi možnost izključitve gostovanja v teh omrežjih.

Po novem bodo uporabniki v gostovanju deležni tudi enako kakovostnih storitev kot v domačem omrežju. To pomeni, da v kolikor operater uporabniku v domačem omrežju ponuja storitve v omrežju 5G, mora zagotavljati delovanje storitev v omrežju 5G tudi v omrežju gostujočega operaterja, v kolikor so te storitve v gostujočem omrežju na voljo. Informacije o razpoložljivih omrežjih bodo uporabnikom na voljo na spletnih straneh operaterjev.

Predhodna sprememba Uredbe o gostovanju je za državljane EU leta 2017 prinesla veliko novost, saj jim je omogočila uporabo mobilnega telefona v gostovanju znotraj EU po enakih cenah kot v domačem omrežju. To novost so državljani EU zelo dobro sprejeli, kar se je odrazilo tudi v nekajkrat večji uporabi mobilnih storitev v gostovanju. Gre torej za eno najbolj evidentnih koristi, ki jih prinaša enoten evropski trg. Podaljšanje teh pravil z novo Uredbo o gostovanju bo ohranilo konkurenčnost medoperaterskih tarif, prav tako pa bo potrošnikom omogočilo, da brezplačne storitve gostovanja uživajo še naslednjih 10 let.

 

 


Nazaj na vse novice