X

Teme

Medijska pismenost

Kibernetska varnost v letu 2019

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je izdal Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2019, v katerem ugotavlja, da se je število incidentov v primerjavi z letom prej povečalo za 12-odstotkov.

Zlasti izstopa velik porast phishing prijav, saj uporabniška gesla odpirajo vrata nadaljnjim zlorabam, nadaljuje se tudi trend napadov na podjetja, posledično je povzročena finančna škoda še višja kot pretekla leta.

Z uveljavitvijo Zakona o informacijski varnosti so bili določeni prvi izvajalci bistvenih storitev, to so podjetja in javne ustanove, ki so bistveni za delovanje države in družbe ter imajo tudi zakonsko obvezo priglasitve incidentov na SI-CERT, kjer jim nudijo pomoč pri preiskovanju incidentov in odpravljanju težav ter v skladu z usmeritvami Uprave RS za informacijsko varnost prevzemajo centralno vlogo operativnega odzivanja na kibernetske incidente.

Na področju kritične infrastrukture sta bili v letu 2019 izvedeni dve pomembni delavnici, ena namenjena kontrolorjem zračnega prometa in deležnikom, vpletenim v letalsko varnost, druga pod okriljem Uprave RS za jedrsko varnost pa je bila hkrati prva nacionalna vaja na področju kibernetske varnosti v jedrskem sektorju v Sloveniji.

Celotno poročilo je dostopno na spletni strani SI-CERT


Nazaj na vse novice